Nu är det dags för Teknikmärkestagning!

16 december, 2015
Nu är det dags för Teknikmärkestagning!
Lördagen 19/12, 11.30-13.00, på Sanda
Anmälda grupper:
F04/05 7 st: Järnbollen
F04/05 6 st: Basketbollen
P05/06 x st: Basketbollen
Märkestagningen kommer att ske i 2 grupper; 1 grupp för Basket och 1 grupp för järn, ifall Basketgruppen blir för stor delas den in i två delar så att de är ca 6 spelare i varje grupp. Sedan genomförs märkestagningen med i varje moment parallellt gruppvis: Dribbling, Pass&Rotering, Avslut, Försvar, Spelförståelse.
Niklas Penndal kommer att agera som examinator och kommer att hålla i uppvärmningen.
Det är laget som helhet som utvärderas. Bedöms laget som godkänt erhåller alla i laget det aktuella teknikmärket. Märket är gratis för de spelare som inte tidigare fått märket (du som coach måste veta vilka deltagare som betalt eller redan fått märket vid en märkestagning)
Tänk på att:
– Även de spelare som redan tagit de aktuella märket som laget spelar för bör delta. De får bra repetition av teknik och genom sin närvaro visar de och hjälper övriga i laget att klara övningarna.
Välkomna!