Värdegrund

VÅRA VÄRDERINGAR
I Brahe Basket skall alla känna att de är lika värda! Vi tolererar inte mobbing, fysiskt våld, kränkande behandling/språkbruk eller rasism och vi vill att den som upptäcker att någon är utsatt genast kontaktar ansvarig coach.
Alla spelare och ledare och funktionärer skall uppträda respektfullt och korrekt mot medspelare, motståndare, domare, övriga funktionärer och ledare. Vi vill vara kända för ett gott uppträdande och en bra stil både på och utanför planen.
Vi tar avstånd från droger, alkohol och tobak.
Vi vill att basketidrottandet ska bidra till att utveckla god hälsa, ett sunt liv samt ett bra studieresultat hos barn och ungdomar.
Spelare:
Vi vill att du:

Alltid uppträder respektfullt och korrekt mot medspelare, motspelare, domare, funktionärer och ledare.

Alltid agerar i enlighet med de värderingar som klubben står för och gör ditt bästa för att vara en god förebild för yngre spelare i föreningen.

Tränar så ofta du kan, har fullt fokus på uppgiften och anstränger dig att alltid göra ditt bästa på träning och match.

Kommer i tid och sätter laget före jaget!

Ställer upp som sekretariat/domare efter ett rullande schema både på ungdomsmatcher och i miniverksamheten.
Ledare/Coach
Vi vill att du:

Är en förebild för spelarna såväl på träningar som utanför planen, samt ser till att alla i laget trivs och att stämningen är god.

Strävar efter att varje träning är utvecklande, stimulerande, nyttig och rolig.

Har en kontinuerlig dialog med föreningens mini- respektive ungdomsansvariga för att kunna leda ditt lag i Brahes anda med avseende på exempelvis spelidéer.

Deltar i de coachträffar som föreningen anordnar.

Genomgår nödvändig vidareutbildning som klubben/förbundet anordnar, för att själv utvecklas som ledare.
Föräldrar:
Vi vill att ni:

Samarbetar med varandra inom det lag där ert barn spelar. Detta kan ske vid föräldramöte, genom telefonkontakt, i att vara hejarklack vid matcher m.m.

Stöttar coachen genom positiv attityd och om det är problem, tar upp dem med denne direkt.

Gemensamt utser de föräldrarepresentanter i laget som coachen behöver för att på bästa sätt klara sin uppgift samt bemannar andra uppgifter inom laget/klubben.

Hjälper ert barn att komma i tid till match/träning och ser till att de är förberedda för detta
(kost, sömn, fokus etc).

Skjutsar till bortamatcher i egen bil/buss.
BRAHE BASKET- BASKET FÖR ALLA!