Välkommen på Brahe Basket Frukostmöte!

3 januari, 2019

För alla Coacher, Funktionärer, Lagföräldrar, Styrelse mfl. som är engagerade i vår verksamhet!

Frukostmöte med tema: Ledarförsörjning och utveckling.

Söndag 13/1 Scandic Elmia 08:30 Start med frukost 9-12  Konferens.

Anmälan till Niklas.penndal@telia.com  och Kansli@brahebasket.se